lek. dent

Michał Dudziński

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończył z wyróżnieniem. Asystent i doktorant w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu protetyki, m.in. staż w New York University (USA), Barcelona (Hiszpania). Organizator projektów szkoleniowo-medycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów na całym świecie, m.in. w Nepalu, na Jamajce, Filipinach czy w Indonezji. Prezydent Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Organizator akcji profilaktycznych na skalę krajową i światową. Autor wielu publikacji o tematyce protetycznej i implantoprotetycznej. Prowadzi swój profil na Instagramie i YouTube, gdzie przekazuje wiedzę medyczną. W wolnym czasie zajmuje się sportem.

Menu