lek. stom.

Piotr Sobiech

Absolwent Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2000 r.), specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Od czasu studiów związany z Zakładem Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od wielu lat zajmuje się kształceniem przeddyplomowym w zakresie stomatologii dziecięcej.

Prowadził wykłady w ramach szkoleń podyplomowych lekarzy dentystów  i higienistek  stomatologicznych.

Menu