dr n. med.

Michał Ganowicz

Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem z uwzględnieniem okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych. Ukończył wiele kursów stomatologicznych; najważniejsze to te dotyczące okluzji i kursy prowadzone przez grupę StyleItaliano (posiada dyplom trenera StyleItaliano).

Od początku kariery zawodowej swoją działalność dzieli między leczenie i nauczanie. Początkowo wykładał dla studentów stomatologii, obecnie prowadzi szkolenia dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji, bezpośredniej i pośredniej stomatologii odtwórczej, profilaktyki. Jest konsultantem medycznym uznanych producentów materiałów stomatologicznych. Jest wielkim fanem materiałów kompozytowych. Mocno wierzy w siłę adhezji. W codziennej praktyce, na wykładach i warsztatach koncentruje się na metodach upraszczających procedury leczenia stomatologicznego. Jest głęboko przekonany, że proste metody są najlepszym wyborem dla większości dentystów i ich pacjentów.

Menu