​hig. stom.

Kinga Baranowska

​Jest higienistką stomatologiczną oraz technikiem elektroradiologii. W codziennej praktyce szczególną uwagę zwraca nie tylko na jakość przeprowadzanych przez siebie zabiegów, ale także na edukowanie swoich pacjentów. Ze studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyniosła świadomość, jak ważna jest higiena zębów i dziąseł, oraz wiedzę, co jest istotne dla trwałości leczenia stomatologicznego. Dlatego zwraca szczególną uwagę nie tylko na dokładne, profesjonalne czyszczenie zębów, ale też motywowanie pacjentów do dbania o higienę w domu. Często słyszy od swoich pacjentów: „Pani jest pierwszą osobą, która tak naprawdę wytłumaczyła mi, jak dbać o zęby i dziąsła”. Takie sytuacje dają jej największą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Menu